Registracija į Rokiškio raj. savivaldybės švietimo centro olimpiadas ir konkursus

Prisijungimas
Informacija


Prisijunkite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį:

Vartotojo vardas:

 


Prieigai prie registracijos į konkursus ir olimpiadas, kurios yra vykdomos Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro, reikia įvesti vartotojo vardą ir slaptažodį, kurį mokyklos administracija gavo elektroniniu paštu.

Užregistruoti mokinius į konkursus gali tik mokyklos administracija arba įgalioti asmenys.

Pamiršote prisijungimo duomenis - rašykite e.mikuleniene@post.rokiskis.lt